Väzba tlačív, diplomoviek

Okrem kvalitnej tlače dokumentov, tlačív, diplomových prác zabezpečujeme aj Ich väzbu rôznymi spôsobmi – podľa charakteru a obsažnosti dokumentácie.

  • väzba tenším plastovým pásom alebo hrubšou plastovou koľajničkou rôznych farieb – pre tlačivá s poťtom cca 20-30 listov. Možnosť riešenia obalu tlačou na kartón, prípadne transparentným plastovým obalom. Možnosť dopĺňania, resp. výmeny strán.
  • kovová špirálová väzba rôznych hrúbok pre tlačivá s počtom 20 - 100 strán. Obal možno riešiť obdobným spôsobom ako u plastových väzieb.
  • knižná väzba pre väčšie projekty, záverečné práce, diplomovky, fotoalbumy s ľubovoľným počtom strán. Elegantné kašírované dosky rôznych farieb, tvoriace obal, opatríme nápismi zlatej alebo striebornej farby hĺbkotlačou. Dômyselné spojenie predného a zadného obalu dovoľuje následnú výmenu chybných, alebo doplnenie chýbajúcich strán bez porušenia obalu. Ďalšia nemalá výhoda tejto väzby spočíva v expresnosti zhotovenia. Keď nám totiž dodáte včas text obalu, zhotovíme vám ho vopred a vy môžete na dokumentácii kľudne pracovať až do poslednej chvíle pred odovzdaním. Keď nám dodáte hotovú dokumentáciu, zviažeme vám ju do pripraveného obalu na počkanie.