Svetelné reklamy

Zhotovenie svetelných nápisov a reklám, ktoré znásobujú pôsobivosť reklamy hlavne vo večerných, v zimnom období aj v popoludňajších hodinách.
Samozrejme podľa pripravených a následne vami odsúhlasených grafických návrhov. Hliníkové alebo umelohmotné svetelné boxy rôznych rozmerov môžu byť jednostranné, montované zadnou časťou na stenu, alebo obojstranné, montované na konštrukciu kolmo na stenu – takto zviditeľnia reklamu z oboch strán ulice. Pôsobivé môžu byť aj svetelné reklamy, logá, nápisy v interiéri.