Grafika

  Na základe vašich požiadaviek, predstáv, resp. podľa typu žiadanej reklamy spracujeme viac druhov grafických návrhov, ktoré sa prehodnocujú, upravujú, až získajú konečnú, vami vybranú podobu.
  Zaoberáme sa od návrhu loga vašej firmy cez návrhy vizitiek, katalógov, reklamných tabúl a billboardov po návrhy a realizovanie reklamy firemných vozidiel, výstav, resp. reklamy všetkého druhu, ktorá môže zviditeľniť vašu firmu.
  Ak už svoje logo máte, alebo konkrétnu predstavu, prípadne hotový návrh svojej reklamy, samozrejme aj ten zrealizujeme podľa vašej požiadavky. Takéto návrhy nám môžete poslať mailom, (najlepšie vo formátoch Corel 8 -12, PDF, JPG, PSD), ak ich máte v prijateľne kvalitnom výtlačku, tieto scanujeme a ďalej graficky upravujeme.
  Všetky pre vás spracované konečné návrhy archivujeme a pri najbližšom použití sa nekalkulujú do konečnej ceny.