Autá

Celkový alebo čiastočný polep osobných, nákladných vozidiel, mikrobusov, autobusov, kamiónov, resp. PVC plachtoviny nákladných vozidiel. Jedna z najúčinnejších foriem pohyblivej reklamy. Vaša reklama cestuje nielen po celej republike, ale aj v zahraničí.
Odfotíme a zameriame vaše vozidlo (môžete poslať aj mailom), dohodneme vaše grafické a textové požiadavky, predstavy. Na základe všetkých podkladov pripravíme grafické návrhy, ktoré môžeme spoločne v našom štúdiu ďalej upravovať až do konečnej, vám vyhovujúcej podoby. Samozrejme vám môžeme rôzne fázy návrhov posielať aj mailom a vy ich tak isto môžete pripomienkovať.
Aplikácia finálneho návrhu na vozidlo sa môže realizovať u nás v štúdiu (uzavreté priestory, optimálna teplota) alebo aj u vás vo vhodných priestoroch.
Ak sa jedná o aplikáciu na PVC plachtu vášho nákladného vozidla, najvhodnejšia je aplikácia na novú, ešte nepoužitú plachtu, resp. na použitú zachovalú a dôkladne vyčistenú, kvôli správnej prilínavosti fólie. V každom prípade najkvalitnejšia je aplikácia na novú rozprestretú plachtovinu na pevnom podklade. Nepriehľadnosť sklených povrchov (okien) najmä na vozidlách prevážajúcich tovar, sa dá dosiahnuť aplikáciou tzv. okennej fólie, na ktorej môže pokračovať grafický prvok z karosérie. Zvonka bude vidieť celistvá reklama, prekrývajúca aj sklo, zvnútra je však vidieť von.