3D reklama

Zhotovenie plastických nápisov , firemných značiek, kompletných reklám z tvrdeného polystyrénu s povrchovou úpravou a farebným prevedením podľa grafického návrhu. 3D reklama sa aplikuje buď priamo na priečelie budov, alebo na podklad z pevných materiálov, výber ktorých závisí od charakteru vybraného miesta. V exteriéri alebo v interiéri, môžu byť zaujímavou súčasťou designu.